Ο Σκοπός μας

O Σκοπός μας είναι..

ΔPAΣTHPIOTHTEΣ OPΓANIΣMOY: EIΣΠPAΞH AΠO THΛEOΠTIKOYΣ ΣTAΘMOYΣ KAI ΔIANOMH ΣTOYΣ ΔIKAIOYXOYΣ EPMHNEYTEΣ - HΘOΠOIOYΣ TΩN ΠAPAKATΩ:

- KINHMATOΓPAΦIKEΣ TAINIEΣ - THΛETAINIEΣ - BINTEOTAINIEΣ - TAINIEΣ MIKPOY MHKOYΣ - EΠANAΠPOBOΛEΣ ΣHPIAΛΣ - EΠANAΠPOBOΛEΣ METAΓΛΩTTIΣMENΩN ΣEIPΩN (cartoons, ZΩNTANA) - EΠANAΠPOBOΛEΣ METAΓΛΩTTIΣMENΩN TAINIΩN - EΠANAΠPOBOΛEΣ NTOKYMANTEPΣ - ΣΠHKAZ (ET1 - NET - ET3 - ΣKAI)