Εποπτικό Συμβούλιο

Ύστερα από τις αρχαιρεσίες της 21ης Φεβρουαρίου 2017, 
εξελέγη νέο Εποπτικό Συμβούλιο  στον Οργανισμό ΔΙΟΝΥΣΟΣ Ο.Σ.Δ.Δ.Ε.Η ΣΥΝ.Π.Ε
με την ακόλουθη σύνθεση:

Προϊστάμενος Ε.Σ : Φώτης Αρμένης

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Ε.Σ : Ζαχαρίας Ρόχας

Μέλη: Τέτα Κωνσταντά, Χρήστος Νέρης